top of page

כיסוי לביטוח רפואי מקיף בתנאים ייחודיים עבור מתנדבים פעילים במסגרת פרוייקט TEN

Thanks! Message sent.

התנאים המלאים והקובעים כפופים לתנאי הפוליסה וסייגיה ובכפוף לחיתום רפואי. 
לקבלת מידע יש לצור קשר בטלפון או להשאיר פרטים לנציג.

מחירים אטרקטיביים לאורך כל השנה | כיסוי של עד 5,000,000$ להוצאות רפואיות בחו"ל ביטוח ביטול נסיעה 120 יום לפני מועד היציאה מהארץ – כעת גם ביטול מכל סיבה! | כיסוי לנוסעים בכל הגילאים ובכל מצב רפואי | ליווי הלקוח בתביעת הביטוח – מתחילת הדרך ועד לקבלת הכסף | *ההטבה בתוקף החל מ01/05 ועד ל31/10  *ההצעה כפופה לחיתום רפואי ותנאי הביטוח המחייבים בפוליסה. ההטבה ניתנת ברכישה פוליסה מסוג travel של חברת "הפניקס" ופוליסת first class של חברת "הראל"

tomer zarmosh
bottom of page