top of page

יוצאים לדרך

זה השלב בו נבקש לקבל מכם בריף וחומרים, זאת על מנת שנוכל לצלול לעולם שלכם ולהבין כמה שיותר: מה אתם עושים? מה המוצר או השירות שאתם מספקים? מה המטרות שלכם? ומה הפתרון או הטכנולוגיה שאתם מציעים.

בניית מסלול

לאחר מחקר והבנת המותג וערכיו, ניגשים לבניית הסיפור שלנו. מה נרצה בעצם לספר לעולם? תוצר: תסריט ראשוני שבו אתם מקבלים את  סיפור המעשה-" רואים-שומעים".

מתרשמים מהנוף

בשלב זה נציג לכם את הקונספט העיקרי כולל מרכיבי העיצוב העיקריים. לאחר אישור הקונספט ניגש לעיצוב הסטוריבורד כולו (כולל הצעה למוזיקה וקריינות).

הגענו ליעד
הסרט מתעורר לחיים ומקבל צבע, תמונה וסאונד בכל פריים בהתאם לשלבים השונים.

bottom of page